1918-1919 წლები - დამფუძნებელი კრების არჩევნები

1990 წელი - პარლამენტის არჩევნები

1991 წელი - პრეზიდენტის არჩევნები

1992 წელი - პარლამენტის არჩევნები

1995 წელი - პარლამენტის არჩევნები

1998 წელი - ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები

1999 წელი - პარლამენტის არჩევნები

2000 წელი - პრეზიდენტის არჩევნები

2002 წელი - ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები

2003-2004 წლები - პარლამენტის და პრეზიდენტის არჩევნები

2006 წელი - ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები

2008 წელი - პრეზიდენტის და პარლამენტის არჩევნები

2010 წელი - ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები

2012 წელი - პარლამენტის არჩევნები